Метка: Эргашович

Шоймардонов Истам Эргашович Косон туман истиклол фукароларнинг узини узи бошкариш органи раисининг ободонлаштириш томорка ва тадбиркорлик масалалари буйича уринбосари. Уз уйи ховлисида тут кучати етиштириб даромад манбаи билан сиз билан уртоклашмокчи. Манба: Facebook — Қаршим -фахрим/ Она шаҳрим -Қарши